نقشه سایت
طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین های گاز (دستگاه برنر ریگ)

شرح پروژه:

برنرریگ، مجموعه آرمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین‌های گاز، امکان تست پوشش حرارتی پره این توربین‌ها را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می‌کند. سیستم برنرریگ مطابق با استانداردهای جهانی برای تست خوردگی داغ دما بالا، اکسیداسیون و خستگی ترمال بر روی مواد پوشش پره توربین های گازی در زمان طولانی (تا 1000 ساعت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم مذکور شامل اتاق کنترل، کوره شبیه ساز شرایط تست، تجهیزات ایمنی و ... می‌باشد. تکنولوژی طراحی تجهیزات و دانش فنی شیوه انجام آزمایشات مربوطه در انحصار چند کشور در دنیا می‌باشد.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus