نقشه سایت
طراحی آزمایشگاه تست اسپین دیسک­های توربین و کمپرسور توربین های گاز (دستگاه اسپین تست)

شرح پروژه:

این دستگاه برای انجام تست اسپین دوربالا (تا 40000 دور بر دقیقه)، روی دیسک‌هایی تا قطر 120 سانتی­متر و دمای 650 درجه سانتی­گراد جهت اطمینان از صحت عملکرد دیسک‌های توربین و کمپرسور یا مطالعه بروز و پیشرفت ترک در آنها قبل از نصب در موتورهای هوایی طراحی شده است. نمونه طراحی شده قابلیت انجام تست دورانی و تست ترکیبی دورانی-حرارتی را دارا است.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus