نقشه سایت
طراحی و ساخت میکرونیروگاه آبی پلتون

 شرح پروژه:

این توربین­‌ها جهت استحصال پتانسیل‌های تولید برق پراکنده موجود در مزارع پرورش ماهی، تصفیه خانه­‌های آب، آبشارها، سدهای تأمین آب کشاورزی و تنظیم جریان آب رودخانه­‌ها در محدوده هد 3 تا 200 متر استفاده می­‌شود. این توربین‌ها دارای قابلیت تولید مستقل یا اتصال به شبکه بوده و جهت تولید برق پراکنده یکی از راه حل‌های دوستدار محیط زیست و در عین حال بسیار درآمدزا و اقتصادی برای مصرف‌کننده می­‌باشد. میکرونیروگاه پلتون برای محدوده قابل توجهی از دبی، توان و هد طراحی شده است. نمونه ساخته شده از این محصول در نقطه نامی دارای ارتفاع خالص آب 99 متر، دبی جریان 15 تا 45 لیتر بر ثانیه و توان تولیدی 7 تا 21 کیلووات می‌باشد. این نمونه‌ مطابق با استانداردهای روز دنیا آزمایش و با موفقیت نصب و راه‌اندازی شده است.

  

     
   
 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus