نقشه سایت
طراحی و ساخت سامانه تست سیستم‌های کنترل نیروگاهی


شرح پروژه:

به کمک این سامانه‌ها می­‌توان تجهیزات کنترلی را قبل از نصب و یا در مراحل طراحی و توسعه به صورت سخت افزار در حلقه مورد آزمایش قرار داد. در نتیجه شرایط کاری مختلف را به تجهیز اعمال کرده و عکس‌العمل آن تجهیز را بررسی نمود. این سامانه بر اساس استاندارد IEC و  IEEEو ASME طراحی و ساخته شده و چندین نمونه از آن در پروژه‌­های مختلف صنعتی کشور، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus