نقشه سایت
طراحی و ساخت میکرونیروگاه آبی جریان متقاطع

 

شرح پروژه:

این توربین‌­ها جهت استحصال پتانسیل­‌های تولید برق پراکنده موجود در مزارع پرورش ماهی، تصفیه خانه­‌های آب، آبشارها، سدهای تأمین آب کشاورزی و تنظیم جریان آب رودخانه­‌ها در محدوده هد 3 تا 200 متر استفاده می­‌شود. این توربین‌ها دارای قابلیت تولید مستقل یا اتصال به شبکه بوده و جهت تولید پراکنده یکی از راه حل‌های دوستدار محیط زیست و در عین حال بسیار درآمدزا و اقتصادی برای مصرف‌کننده می­‌باشد. میکرونیروگاه جریان متقاطع (بانکی) برای محدوده قابل توجهی از دبی، توان و هد طراحی شده است. نمونه ساخته شده در نقطه نامی دارای ارتفاع خالص آب 45 متر، دبی جریان 100 تا 150 لیتر بر ثانیه و توان تولیدی 20 تا 35 کیلووات می‌باشد. این نمونه‌ی مطابق با استانداردهای روز دنیا آزمایش شده و با موفقیت نصب و راه‌اندازی شده است.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus